Pytanie
Spółka zmieniła od nowego roku podatkowego zasady w swojej polityce rachunkowości i ze względu na charakter i przeznaczenie posiadanych nieruchomości (wynajmuje je innym podmiotom) przekwalifikowała je do inwestycji w nieruchomości i wyceniła w cenie rynkowej wg wyceny rzeczoznawcy wprowadzając do ksiąg. W tym samym roku podatkowym wybudowała pawilon usługowy również z przeznaczeniem na wynajem i przyjęła do ksiąg w cenie rynkowej stosując raz przyjętą zasadę wyceny do wszystkich posiadanych nieruchomości tego typu. W następnym roku planuje wybudowanie kolejnego pawilonu handlowego na wynajem.
Czy możliwa jest zmiana zasad wyceny inwestycji w nieruchomościach z cen rynkowych na wycenę wg kosztu wytworzenia np. od nowego roku podatkowego?
Czy konieczna w takiej sytuacji byłaby korekta wyceny do istniejących, już posiadanych nieruchomości?