Pytanie
Inwestor ma jedynie dożywotnie prawo wstępu na nieruchomość, na której dopuścił się samowoli budowlanej.
Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej, jeśli inwestor nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a właściciel nieruchomości nie zgadza się na legalizację i nie chce tego obiektu budowlanego na swojej działce?
Czy organ nadzoru może od razu wydać decyzję o rozbiórce, czy tez należy zastosować przepisy poprzedzające?