Pytanie
Spółka z o.o. zakupiła w 2012 r. narzędzia. Wartość żadnego z nich nie przekroczyła 3.500,- więc wszystko zaliczyła w koszty w 2012 r. Obecnie chciałaby wpisać je do ewidencji środków trwałych (tylko na środki trwałe może otrzymać zwrot ze środków unijnych).
Czy może w 2014 r. podjąć uchwale o przeniesieniu tego majątku do środków trwałych i zaksięgować tą operację jako zmniejszenie bieżących kosztów i zaliczyć do środków trwałych z jednorazowym odpisem amortyzacyjnym, tak aby nie korygować CIT za 2012 r.?