Pytanie
W art. 30 Prawa budowlanego wymienia się instalowanie krat na wskazanych obiektach oraz urządzeń o wysokości powyżej 3 m. Przyjmując, że np. roleta jest urządzeniem (posiada inst. automatycznego otwierania i zamykania) tak jak klimatyzator i nie jest wyższa jak 3 m, wówczas inwestor nie dokonuje żadnych czynności w organie architektonicznym.
Jak winien w takiej sytuacji postąpić organ nadzoru budowlanego, kiedy organ ochrony zabytków wskazuje, że zamontowane żaluzje w istniejących otworach szpecą elewacje?
Jakie może podjąć czynności organ nadzoru budowlanego, żeby wydać skuteczny nakaz usuniecie rolet zamontowanych bez uzgodnień z jednostką konserwatora?
Czy montaż rolet zewnętrznych-żaluzji na elewacji budynku położonego na terenie założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków natomiast nie jest jednostkowo wpisany do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia na budowę czy tez stosownego zgłoszenia?