Pytanie
Nasza firma posiada samochody osobowe (typu VW Golf Combi), które są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Użytkują je w szczególności "pracownicy terenowi" (handlowcy). Każdy z pracowników może korzystać prywatnie z pojazdu w ramach przyznanego limitu kilometrów, za który obciążany jest miesięczną fakturą VAT. Limity kilometrów i kwota obciążenia jest ściśle określona w porozumieniu między pracownikiem a firmą.
1. Część pojazdów jest jeszcze w leasingu, do których wcześniej przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku, nie więcej niż 6000 zł (limit ten nie został do końca wykorzystany).
Czy zmiana od 1 kwietnia 2014 r. spowoduje, że możemy odliczyć VAT w 100% czy 50% od kolejnych rat leasingowych?
2. Posiadamy pojazdy w leasingu, co do których wykorzystaliśmy limit odliczenia 6000 zł VAT.
Czy od 1 kwietnia 2014 r. możemy ponownie odliczać 100% czy 50% VAT od faktur leasingowych?
3. Czy mamy obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego (VAT-26) pojazdów osobowych, co do których przysługuje w 100% prawo do odliczenia VAT od paliwa, leasingu i kosztów naprawy?
4. Czy mamy obowiązek prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdów osobowych do celów służbowych?