Pytanie
Została założona spółka z o. o. (spółka A), której podstawowa działalność to inwestycje - spółka inwestycyjna. Następnie do nowo powstałej spółki przeniesiono udziały istniejącej już innej spółki z o. o.(spółka B) jako wkład na udziały spółki nowozałożonej (A) o wartości nominalnej równej wartości rynkowej udziałów spółki istniejącej (B). W tym momencie podniesiono wartość udziałów spółki B z wartości nominalnej na wartość rynkową. Spółka A sprzeda udziały spółki B inwestorowi po cenie rynkowej. Spółka A zostanie przekształcona w spółkę osobową. Przekształcona spółka A w spółkę osobową zostaje zlikwidowana, a jej wspólnikom zostaje wypłacone środki z jej likwidacji.
Czy taka transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT?