Pytanie
Nauczycielka przedszkola złożyła wniosek o rozpoczęcie stażu o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Staż, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, wynosi 2 lata i 9 miesięcy. Ustalono rozpoczęcie stażu dnia 1 września 2011 r., a zakończenie na dzień 31 maja 2014 r. Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim od 11 lutego 2013 r. do 23 czwartek 2013 r. (72 dni), na urlopie macierzyńskim od 24 kwietnia 2013 r. do 10 września 2013 r., na dodatkowym urlopie macierzyńskim od 11 września 2013 r. do 22 października 2013 r. (182 dni) oraz na urlopie rodzicielskim od 23 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (70 dni). Łączna ciągła nieobecność wyniosła 324 dni, w wyniku nieobecności, zgodnie z art. 9d ust. 5 KN, przedłużono nauczycielce staż o 324 dni, tj. do 20 kwietnia 2015 r. Następnie nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim od 19 czerwca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. (51 dni).
Czy zwolnienie lekarskie od 19 czerwca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. w ilości 51 dni przedłuża staż na awans zawodowy, tj. do dnia 10 czerwca 2015 r.?
Czy łączna suma zwolnień lekarskich: od 11 lutego 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r., od 24 kwietnia 2013 r. do 10 września 2013 r., od 11 września 2013 r. do 22 października 2013 r., od 23 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., od 1 stycznia 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. nauczycielka pracowała na pełnym etacie, natomiast od 19 czerwca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim (łącznie 375 dni zwolnienia lekarskiego) przyczynia się do przerwania stażu?