Pytanie
U podatnika (osoby fizycznej) na pełnej księgowości, który wykonuje usługi budowlane (m.in. budowa domów mieszkalnych), kontrola z UKS zarzuca nieprawidłowość rozliczeń kosztów wytworzenia inwestycji mieszkaniowych z uwagi na fakt, że nie są one wydzielane na osobnych kontach (inwestycjach), tym samym nie ma możliwości wg kontrolujących, ustalenia prawidłowego kosztu podatkowego związanego ze zbyciem wybudowanych mieszkań.
Czy prowadzenie inwestycji budowlanej, nawet o ile doszłoby do naruszenia przepisów o rachunkowości, może skutkować negatywnymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego?
Dodam, że księgi są badane rokrocznie przez biegłego rewidenta z uwagi na duże przychody i zatrudnienie.