Pytanie
Strona pobiera zasiłek rodzinny w okresie zasiłkowym 2013/2014. W dniu 15 września 2014 r. dostarczyła umowę zlecenie zawartą na okres od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r. Po doliczeniu do dochodu rodziny dochodu z ww. umowy zlecenie za miesiąc wrzesień 2014 r. miesięczny dochód przekroczy ustawowe kryterium i świadczenia nie będą się należały.
Czy do dochodu rodziny należy doliczyć dochód z ww. umowy zlecenie zgodnie z art. 5 ust. 4b u.ś.r. (pomimo, iż nie ma miesiąca następującego po uzyskaniu dochodu)?
Jeżeli tak, to czy po przekroczeniu kryterium dochodowego należy uchylić świadczenia zgodnie z art. 24 ust. 7 u.ś.r.?
Czy po uchyleniu (jak w pytaniu 2) strona może ponownie złożyć wniosek w październiku 2014 r. i organ ma obowiązek przyznać jej zasiłek rodzinny ponieważ dochód z tytułu umowy zlecenie za wrzesień 2014 r. zgodnie z art. 5 ust. 4 u.ś.r. będzie potraktowany jako uwzględniony?
Czy też ww. umowę zlecenie należy jedynie dołączyć do akt sprawy i nie dokonywać żadnych przeliczeń z uwagi na to, że nie ma miesiąca następującego po uzyskaniu dochodu?