Pytanie
Spółka jawna zatrudnia jako pracownika pełnoletnią córkę jednego ze wspólników od maja 2014 r. Od września spółka chciałaby skierować tego pracownika na naukę na uczelnię wyższą w Niemczech na studia dzienne na kierunku związanym z wykonywaną praca. W okresie nauki (około 5 lat) pracownik byłby na urlopie bezpłatnym. Podpisana umowa szkoleniowa zobowiązywała pracownika do przepracowania po ukończeniu studiów 5 lat. Spółka ponosiłaby koszty opłaty wstępnej i koszty opłat czesnego przez okres studiów, koszty zakwaterowania, ubezpieczenia oraz koszty przejazdów na uczelnię w Niemczech.
Czy powyżej wskazane koszty stanowiłyby dla spółki koszty uzyskania przychodów?