Pytanie
Wynagrodzenie pracownika, który pracuje przy modernizacji środka trwałego powinno zwiększać wartość tego środka trwałego.
A jak postąpić:
- z premią wypłaconą temu pracownikowi,
- z wypłacanym temu pracownikowi dodatkiem za pranie brudnej odzieży?
Czy należy odnieść to bezpośrednio w koszty wynagrodzeń, czy zwiększyć wartość środka trwałego?
Dodam, że premia ma charakter wyłącznie uznaniowy i nie jest uzależniona w żaden sposób od wyników pracy tego pracownika (zakład pracy nalicza premie wg własnego uznania).