Pytanie
Spółka jawna założona została przez dwie osoby fizyczne: osobę X i Y. Osoba X oprócz działalności gospodarczej w spółce jawnej prowadzi również działalność gospodarczą na własne nazwisko firma Z, w której wykorzystuje nieruchomości w postaci budynków oraz placu, wprowadzone jako środki trwałe. Spółka jawna nie posiada własnych budynków lecz korzysta z budynków firmy Z na podstawie zawartej umowy dzierżawy z firmą Z za wynagrodzeniem. Firma Z w związku z zawartą umową w ramach działalności na nazwisko co miesiąc wystawia fakturę VAT na spółkę jawną.
Czy dla spółki jawnej koszt dzierżawy od firmy Z stanowić będzie koszt podatkowy?