Pytanie
W miesiącu listopadzie 2010 r. zostały zawarte kontrakty terminowe typu forward z datą realizacji na styczeń i luty 2011 r. w celu zabezpieczenia wartości bieżących zobowiązań.
Czy kontrakty te powinny być wprowadzone do ksiąg w dacie ich zawarcia oraz według kursu po jakim zostały zawarte?
Według jakiego kursu powinna nastąpić ich wycena na dzień 31 grudnia 2010 r. i czy powstałe z tego tytułu różnice kursowe powinny być odniesione odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych?
Czy różnice powstałe z wyceną na 31 grudnia 2010 r. będą kosztem/przychodem podatkowym?