Pytanie
Otrzymaliśmy fakturę, na której znajduje się "Karta na zakupy SATURN 250 zł" 1 sztuka za 340 zł netto/brutto bez VAT z oznaczeniem NT. Zgodnie z regulaminem, jaki otrzymaliśmy są to karty podarunkowe i stanowią odpowiedni gotówki.
§ 4 KARTA – PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Karta umożliwia zakup Towarów w Sieci Handlowej, której nazwa została wskazana na Karcie. Po nabyciu Karty, Użytkownik nie ma możliwości zmiany wskazanej na Karcie Sieci Handlowej.
2. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą. Karta jest plastikową kartą podarunkową typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki.
3. Środki pieniężne przypisane do Karty nie podlegają oprocentowaniu ani wymianie na gotówkę.
4. Karta jest "na okaziciela" i umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zakupu Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Karty oferowane są wyłącznie w następujących nominałach (początkowych wartościach): 250, 500 oraz 1000 zł. Po nabyciu Karty, Użytkownik nie ma możliwości zmiany początkowej wartości Karty.
6. Aktywacja lub zasilenie Karty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
7. Karta jest ważna:
7.1. przez czas obowiązywania Umowy dla Numeru Abonenckiego, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia jej nabycia, w przypadkach określonych § 3 ust. 1 pkt 1.1. Regulaminu,
7.2. 5 lat od dnia jej nabycia, w przypadkach określonych § 3 ust. 1 pkt 1.2. Regulaminu.
8. Środki pieniężne znajdujące się na Karcie mogą zostać wykorzystane wyłącznie poprzez zakup Towarów w Sieci Handlowej, której nazwa została wskazana na Karcie.
Czy karty podarunkowe powinny być dokumentowane na nocie czy też na fakturze VAT, skoro nie podlegają opodatkowaniu?
Czy skoro sprzedający sprzedaje kartę w kwocie wyższej tj. 340 zł, a nie w kwocie wartości karty w tym przypadku 250 zł, to czy ta różnica w kwocie 90 zł nie powinna być opodatkowana?