Pytanie
Dwie osoby fizyczne (małżeństwo) utworzyły spółkę jawną. Oboje wnieśli po 10.000 zł.
Do spółki jawnej zostanie wniesione aportem likwidowane przedsiębiorstwo osoby fizycznej (męża - wspólnika spółki jawnej), w skład którego wchodzą: niezamortyzowane całkowicie środki trwałe, wyposażenie, zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów oraz budżetu, należności od odbiorców (kpir).
Proszę o omówienie aportu pod kątem podatku VAT w przedsiębiorstwie osoby fizycznej oraz spółce jawnej.
Czy jeżeli wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej nastąpiłoby w dniu jego likwidacji, możliwe byłoby wykazanie stanu zerowego w wykazie składników majątku oraz spisie z natury w celu uniknięcia opodatkowania VAT remanentu likwidacyjnego?