Pytanie
Podatnik VAT-UE nabył środek trwały z Unii Europejskiej - było to dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie. Zakup został sfinansowany ze środków Urzędu Pracy w kwocie 20.000 PLN brutto (na utworzenie stanowiska pracy). Cena zakupu maszyny - środka trwałego wynosi 35.000 PLN netto/brutto (WNT) Podatnik wykazał VAT należny od WNT i jednocześnie naliczony.
Czy w tej sytuacji rozliczamy VAT z Urzędem Pracy?
Podatnik w rzeczywistości VAT nie płaci dostawcy i nie otrzymuje zwrotu z Urzędu Skarbowego, uważamy, że w tej sytuacji cała otrzymana refundacja winna być zatrzymana w firmie i nie należy nic zwracać do Urzędu Pracy.