Pytanie
Klient jest żonaty, złożył wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na córkę, wobec której jest zobowiązany do alimentacji prawomocnym wyrokiem sądowym. Córka faktycznie zamieszkuje z ojcem i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Wcześniej zasiłek rodzinny na córkę pobierała matka, (z którą klient jest rozwiedziony), kiedy córka wyprowadziła się do ojca, matka zrezygnowała z pobierania zasiłku rodzinnego.
Czy jeżeli ojciec jest zobowiązany do alimentacji względem córki a córka z nim zamieszkuje, to czy może on pobierać zasiłek rodzinny?
Ojciec złożył do sądu wniosek o zmianę wyroku odnośnie alimentów.