Pytanie
Osoba fizyczna w dniu 7 lipca 2005 r. zakupiła nieruchomość (stara kamienica), za którą zapłaciła 310.000 zł. Początkowo zarząd nieruchomością prowadzony był przez zrzeszenie właścicieli nieruchomości skąd właściciel uzyskiwał dane o przychodach i kosztach do wyliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dnia 1 października 2010 r. właściciel zarejestrował działalność gospodarczą i sam zajął się nieruchomością. Zrzeszenie właścicieli nieruchomości wyliczało amortyzację według algorytmu: 988 zł/m2 x (powierzchnia użytkowa) x 1,5%/12 co dawało wartość nieruchomości 730.000 zł.
Jak należy prawidłowo naliczyć amortyzację (dodam, że część lokali w kamienicy jest użytkowych, a część mieszkalnych)?
Czy poprzednie wyliczenia amortyzacji należy wziąć pod uwagę czy też należy przyjąć, że od dnia zarejetrowania działalności amortyzacja ustalana jest na nowo i jeśli tak to jaką stawką?