Budżet unijny na lata 2007-2013 w zasadzie jest już wyczerpany. Konkursy zakończono, a środki są wydatkowane. Fundusze pozostały jeszcze tylko w zaledwie 2, 3 programach - powiedział Michał Ćwil, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. W tej chwili czas już zacząć przygotowywać się do nowego okresu 2014-2020.

Środków w tym okresie będzie prawdopodobniej mniej. M. Ćwil wyraził nadzieję na zmianę zasad finansowania projektów. Jego zdaniem, dotacja powinna wynosić maksymalnie 20% inwestycji, tak by jedynie zachęcić przedsiębiorcę do inwestycji, a nie - finansować ją praktycznie w całości. Dzięki temu, dofinansowaniem można by objąć większą liczbę projektów.

M. Ćwil, wprost z Kongresu Green Power, odpowiadał na pytania Pawła Blajera w programie „Blajer mówi: Biznes” TVN CNBC.

Opracowanie: Agnieszka Matłacz

Data publikacji: 6 października 2011 r.