Pytanie
Jak rozliczyć czas pracy kierowcy (zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku), który prowadził auto w piątek, i jego pobyt w delegacji trwał do niedzieli, gdyż w niedziele znów prowadził auto? Jak prawidłowo należy rozliczyć sobotę, w czasie której nie wykonywał pracy, ale był w gotowości do pracy? Czy w tej sytuacji należy udzielić innego dnia wolnego za przepracowany dzień w dzień wolny od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy?