Pytanie
Pracownica otrzymała za 6 dni miesiąca zasiłek chorobowy oraz dodatek stażowy w kwocie 26,38 zł, a za 24 dni zasiłek macierzyński bez dodatku stażowego, który został doliczony do podstawy wymiaru. Program płacowy obliczył koszty uzyskania przychodu w wysokości dodatku stażowego za 6 dni tj. w kwocie 26,38 zł. Pracownicy przysługują koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł.
Czy sytuacja taka jest dopuszczalna?
Czy koszty uzyskania przychodu można dzielić czy należy stosować je w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni za które przysługuje przychód i jego kwoty?
Może być niższy jeśli pracownik przepracuje np, 1 dzień. Nasz informatyk od programu twierdzi, że program płacowy nie może uwzględnić wyższych kosztów niż przychód., do którego mają zastosowanie. Moim zdaniem to jest niezgodne z ustawa o podatku dochodowym.
Czy koszty uzyskania przychodu są podzielne, tzn. czy jeśli koszty przekraczają dochód pracownika można je pomniejszyć do wysokości dochodu?