Pytanie
W 2011 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zrezygnowała z bycia czynnym podatnikiem VAT z uwagi na niskie obroty. W 2010 r. nabyła samochód osobowy i odliczyła 6000 zł. VAT.
Czy jeśli w tym roku sprzedałaby samochód będący środkiem trwałym, będzie musiała przychód z tego tytułu wliczyć do obrotu?
Jeśli doliczy ten przychód do obrotu, to przekroczy limit zwolnienia.
Czy wówczas automatycznie stanie się czynnym podatnikiem VAT?