Pytanie
Małżonkowie są współwłaścicielami budynku usługowego na zasadach wspólności ustawowej. W trakcie prowadzonej przez obojga indywidualnej działalności gospodarczej wystąpili o rozbudowę budynku. Każde z małżonków wydatki na rozbudowę rozliczało w udziale 50% w swojej działalności (odliczali VAT oraz gromadzili faktury, aby po zakończeniu rozbudowy zwiększyć wartość początkową środka trwałego). Amortyzację budynku rozliczali po 50%. Przed zakończeniem rozbudowy jedno z małżonków zlikwidowało działalność. Od tego momentu amortyzację w wysokości 100% rozliczał drugi małżonek, który nadal prowadził działalność gospodarczą w budynku i kontynuował rozbudowę. Po zakończeniu rozbudowy, prowadzący działalność gospodarczą małżonek chce zwiększyć wartość początkową środka trwałego (budynku) o poniesione nakłady na jego ulepszenie.
Czy małżonek obecnie prowadzący działalność może zwiększyć wartość początkową środka trwałego również o koszty poniesione przez drugiego małżonka w czasie gdy tamten prowadził działalność gospodarczą?