Pytanie
Pracownica, która urodziła dziecko po 1 stycznia 2013 r. planuje skorzystać z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego na prawach zasiłku macierzyńskiego (całość płatna 80% podstawy zasiłku chorobowego).
Czy istnieje możliwość skorzystania na przykład w pierwszej kolejności tylko z części urlopu rodzicielskiego i wypisania wniosku np. na 10 tygodni, a następnie przed upływem tego terminu, na kolejne 16 tygodni?
Czy w powyższej sytuacji pracownica cały czas będzie otrzymywała zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru?
Pracownica po urodzeniu dziecka złożyła wniosek na urlop macierzyński (26 tygodni) i urlop rodzicielski (10 tygodni). Przed końcem 10 tygodni pracownica zdecydowała jednak przedłużyć urlop rodzicielski o kolejne 16 tygodni.
Czy takie rozwiązanie jest możliwe?