Pytanie
Jeden z naszych dostawców od 1 stycznia 2013 r. przeszedł na kasową metodę rozliczenia podatku VAT, jednak na fakturach wystawianych od 1 stycznia 2013 r. nie umieszczał zapisu "metoda kasowa". O tym, że istnieje taki obowiązek uświadomił sobie dopiero pod koniec października 2013 r. i chce nam wystawić faktury korygujące za okres od styczeń do września 2013 r. Ponieważ termin płatności za faktury wynosi 30 dni po przyjęciu faktur korygujących będziemy zmuszeni do korekty wszystkich deklaracji VAT 7 za ten okres. Korekta deklaracji za sierpień i wrzesień 2013 spowoduje przesunięcie terminu zwrotu na nasz rachunek nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za te okresy co może spowodować zachwianie naszej płynności finansowej.
Czy w takim przypadku istnieje możliwość odmowy przyjęcia faktur korygujących za okres od stycznia do września 2013 r.