Pytanie
Inwestor zamierza wymienić drzwi wewnątrz budynku użyteczności publicznej. Obecnie zamontowane są drzwi "80". Inwestor zamierza wymienić część drzwi (skrzydła i futryny) z "80" na "90" w ścianach działowych.
Jaki tryb administracyjny należy zastosować aby prawnie wykonać te prace?
Inwestor zamierza wymienić część drzwi (skrzydła i futryny) z "80" na "90" ścianach nośnych.
Jaki tryb administracyjny należy zastosować, aby zgodnie z prawem wykonać te prace?
Inwestor zamierza wymienić część drzwi (skrzydła i futryny) z "80" na "80" ścianach działowych.
Jaki tryb administracyjny należy zastosować, aby zgodnie z prawem wykonać te prace?
Wymienić część drzwi (skrzydła i futryny) z "80" na "80" ścianach nośnych.
Jaki tryb administracyjny należy zastosować, aby zgodnie z prawem wykonać te prace?
Czy inwestor ma obowiązek w przypadku wymiany drzwi z ościeżnicami dostosować otwory do istniejących przepisów?