Pytanie
Mężczyzna urodzony 10 marca 1980 r., doznał w pracy w dniu 1 kwietnia 2014 r. urazu głowy. W dniu 30 września 2014 r. wystąpił do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu wypadku przy pracy. We wniosku wykazał - do dnia wypadku - 5 lat okresów nieskładkowych i 2 lata okresów składkowych. Komisja lekarska ZUS uznała wnioskodawcę za częściowo niezdolnego do pracy w związku z wypadkiem od dnia wypadku do 30 czerwca 2016 r.
Czy mężczyzna spełnia warunki do przyznania prawa do renty wypadkowej, a jeżeli tak, to w jakim okresie?