Pytanie
Na podstawie decyzji wójta małżeństwu ustalono jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego oraz w związku ze sprzedażą niniejszej nieruchomości przez właścicieli (tzw. renta planistyczna). Wysokość niniejszej opłaty ustalono na kwotę 6436,20 zł. Małżeństwo chce w zamian za tzw. rentę planistyczną oddać udziały w swojej drodze. Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie udziałów małżeństwa w drodze w zamian za równowartość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renty planistycznej) w związku z uchwaleniem miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy o której mowa wyżej (6436,20 zł).
Małżeństwo wystawia Gminie fakturę, bo obracają nieruchomościami i dlatego są zobowiązani do odprowadzenia VAT.
Czy gmina powinna również odprowadzić VAT od wpłaconej przez małżeństwo renty planistycznej?