Pytanie
Na działce budowlanej stoi stary dom po poprzednich właścicielach. Obecny właściciel nie inwestował w dom, wskutek czego popadł on w ruinę i nie nadaje się już do zamieszkania. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 12 listopada 2013 r., I SA/Bd 793/13 porusza kwestię opodatkowania nieruchomości w zależności od "kompletności" obiektu. Budynek, aby móc być opodatkowany, musi być trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz mieć fundamenty i dach. W tym przypadku budynek posiada uszkodzony dach, dziury w poszyciu występują praktycznie na całej powierzchni. Ponadto budynek nie posiada stolarki okiennej i drzwiowej, a instalacja wewnętrzna, meble i wyposażenie także zostały rozkradzione.
Czy w takim przypadku właściciel może zgłosić w gminie prośbę o zwolnienie z opłaty z tytułu podatku od nieruchomości?
Jeśli budynek nie nadaje się do zamieszkania, ale też nie grozi zawaleniem, czy gmina lub inny organ może nakazać jego rozbiórkę na koszt właściciela?