Pytanie
Spółka polska zawarła umowę na dostawę pompy do Stanów Zjednoczonych. W tym celu zawarła umowę z firmą czeską na wytworzenie pompy. Dodatkowo zawarto aneks na transport pompy do Stanów Zjednoczonych (bezpośrednio z Czech). Spółka czeska po wykonaniu pompy wystawiła fakturę za dostawę pompy do Stanów (spółka czeska dokonała eksportu z Czech do Stanów Zjednoczonych) oraz dodatkową fakturę za transport pompy z Czech do Stanów. Podobnie postąpiła spółka polska wobec finalnego odbiorcy.
Czy faktura sprzedaży dokumentująca dostawę pompy na rzecz kontrahenta z USA oraz odpowiadająca jej faktura kosztowa powinny być wykazane w deklaracji VAT-7, a jeśli tak, to w którym wierszu?
Czy faktura sprzedaży za transport oraz odpowiadająca jej faktura kosztowa powinny być wykazane w deklaracji VAT-7?
Czy faktura kosztowa za transport stanowi dla polskiego podatnika import usług, jeśli tak to jaką stawką ją opodatkować?