Pytanie
Czy faktura proforma w rozumieniu znowelizowanych przepisów od stycznia 2013 r. jest dokumentem księgowym, na podstawie którego wystawca faktury odprowadza podatek VAT do swojego urzędu, a nabywca faktury odlicza VAT naliczony?
Czy jest wymóg, aby na fakturach pro forma wpisywać, iż nie jest to dokument księgowy, nie jest fakturą w rozumieniu ustawy (której)?
Informacji takich, że faktura proforma jest dokumentem księgowym i należy je wykazywać w ewidencjach, udziela Krajowa Informacja Podatkowa. Twierdzą, że nie wynika to wprost z przepisów, niemniej jednak czytając te przepisy dochodzą do takich wniosków.