Pytanie
Pedagog szkolna w gimnazjum publicznym zatrudniona w pełnym wymiarze godzin złożyła w księgowości szkoły orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Postanowiono w nim zaliczyć do stopnia niepełnosprawności lekkiego. Symbol przyczyny 09-M 10-N. Wydane do 30 listopada 2015 r. We wskazaniach dotyczących:
1) zatrudnienia zapisano: praca lekka;
2) szkolenia: według potrzeb rynku pracy;
3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej: nie dotyczy;
4) uczestnictwa w terapii zajęciowej: nie dotyczy;
5) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby: wg potrzeb.
Pozostałe punkty: nie wymaga, nie dotyczy lub nie spełnia.
Jak w takiej sytuacji powinien postąpić dyrektor szkoły w stosunku do tego pracownika?