Pytanie
Z Panem Kowalskim zawarto następujące umowy cywilno-prawne: pierwsza umowa zawarta dnia 26 września 2012 r. termin wykonania to dzień 8 października 2012 r., rachunek wystawiony z datą 8 października 2012 r. Druga umowa zawarta dnia 5 listopada 2012 r., termin wykonania to dzień 13 listopada 2012 r., rachunek wystawiony dnia 16 listopada 2012 r. Obydwie umowy wpłynęły do rachuby płac dnia 12 grudnia 2012 r. celem realizacji.
Jak należy poprawnie sporządzić listę płac?
Czy umowy traktować osobno, a podatek obliczyć ryczałtowo, czy też zastosować koszty uzyskania przychodów?