Pytanie
Podatnik dokonał zakup towaru na terenie UE. Od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych.
Czy dokument, w którym nastąpi przeliczenie wartości zakupionego towaru z waluty obcej na złote musi wykazywać poszczególne pozycje zakupu, czy może być przeliczona tylko wartość ogółem z faktury zakupu?
Podatnik nie prowadzi magazynu, a towar zostaje od razu przekazany do sklepów.