Pytanie
Spółka dofinansowuje studia dla pracowników, podpisuje z nimi umowę o dofinansowanie studiów wraz z lojalką, dofinansowanie może być od 25% do 100%. Kwoty dofinansowania są wypłacane w różnych okresach, np. studia trwają od października do czerwca, płatne miesięcznie, pracownik ma otrzymać kwotę 500 zł w październiku i 500 zł w grudniu. Pracownik wpłaca na swoją uczelnię po 380 zł miesięcznie, uczelnia wystawia mu faktury miesięcznie (po 380 zł każda).
Czy księgowanie umowy o dofinansowanie z pracownikiem i przelewanie na jego prywatne konto kwoty dofinansowania, nie spowoduje konieczności doliczania tych kwot do dochodu pracownika?