Pytanie
Po osiągnięciu wieku emerytalnego (normalna emerytura), ZUS z automatu przyznaje emeryturę, nie jest tak jednak w przypadku otrzymywania płatnej renty np. za zmarłego małżonka oraz pozostawania równolegle w stosunku pracy.
Czy w takim przypadku, nadal na taką osobę przysługuje SOD z PFRON, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli jest brak decyzji o ustaleniu i przyznaniu prawa do emerytury do czasu uzyskania przez taka osobę emerytury (do daty wydania decyzji emerytalnej)?
W praktyce są osoby, które już przekroczyły rok lub dwa wiek emerytalny, a nadal nie wnioskowały o emeryturę (67 lat) z powodu obawy utraty pracy.