Pytanie
Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem - czynnym podatnikiem VAT. W roku bieżącym zamierzamy sprzedać prawo wieczystego użytkowania wraz z budynkiem administracyjnym oraz związaną z nim infrastrukturą (plac samochodowy, kocioł CO, komin oraz zbiorniki na olej opałowy). Budynek, plac samochodowy oraz prawo wieczystego użytkowania zostały nabyte w 1997 r. Natomiast kotłownia została wybudowana w roku 1998 r. W budynku nie dokonywano od dnia nabycia do dnia dzisiejszego istotnych remontów oraz nakładów inwestycyjnych.
Czy sprzedaż wszystkich tych elementów będzie sprzedażą zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.?