Pytanie
Pracownikowi kończy się umowa na czas określony z dniem 31 grudnia 2012 r. W związku z tym, że pracodawca nie mógł udzielić pracownikowi pozostałego urlopu wypoczynkowego, to wypłaca ekwiwalent w styczniu. Jak wyliczyć współczynnik ekwiwalentowi, gdy pracodawca na 2013 r. wyznaczył dodatkowe dni wolne od pracy (gest od pracodawcy) tj. 24 grudnia, 27 grudnia, 30 grudnia, 31 grudnia 2012 r. W zakładzie pracy obowiązuje podstawowy system czasu pracy od poniedziałku do piątku.
Czy te dni powinny być wzięte pod uwagę i odliczone jako dni wolne przy wyliczaniu współczynnika?