Pytanie
Mieszkanka Kanady zdecydowała się darować siostrze z Polski kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości należącej do rodziców (siostra z Polski nie wnosiła roszczeń do tej ziemi). Siostra z Kanady przesłała dolary na konto córek swojej siostry z Polski, ponieważ taka była wola siostry z Polski. Zostało to dokonane za pośrednictwem syna mieszkanki Kanady (przelewu dokonano z jego konta).
Czy dla zwolnienia z podatku od spadków i darowizn wystarczą umowy darowizn, w których zostaną wpisane konta pośredników i bezpośrednich odbiorców?
Darowizna była dokonana między siostrami, a następnie między matką a córkami. Pieniądze przelano z konta siostrzeńca na konto kuzynek.