Pytanie
Czy były członek zarządu może dobrowolnie zapłacić za spółkę z o.o. podatek dochodowy?
Były członek zarządu, a obecnie likwidator spółki, chce zapłacić podatek dochodowy za spółkę, nie czekając aż po bezskutecznej egzekucji podatku z majątku spółki, organ podatkowy i tak wyegzekwuje od niego tę należność na podstawie art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej. Obawia się jednak, że ta dobrowolna zapłata nie zlikwiduje zobowiązania podatkowego spółki, bo podatek nie będzie uregulowany przez podatnika czyli przez spółkę.
Czy likwidator powinien czekać z zapłatą, aż organ podatkowy po bezskutecznej egzekucji ze spółki przeniesie odpowiedzialność na członków zarządu?
Czy istnieje możliwość oświadczenia wobec organu podatkowego, że egzekucja z majątku spółki będzie bezskuteczna i likwidator skutecznie ureguluje podatek za spółkę?