Pytanie
Pytanie dotyczy butli stalowych służących za opakowanie dla amoniaku bezwodnego (gazowego). Butle zostały wprowadzone do obrotu w 2001 r., czyli przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. Kupujący amoniak dzierżawi butle, które są naszą własnością.
Czy musimy wykazać powyższe butle jako opakowania po środkach niebezpiecznych do odzysku za 2014 r.?