Pytanie
Firma produkcyjna otrzymuje zaliczki w euro od kontrahentów unijnych. Dla celów ewidencyjnych wystawiane są faktury zaliczkowe, wyceniane w kursie NBP z dnia poprzedniego. Do ewidencji VAT wprowadzane są jako rejestr WDT "bez okresu". Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT w momencie otrzymania zaliczki nie powstaje obowiązek podatkowy w VAT. W momencie dostawy powstaje obowiązek VAT (WDT) od całej wartości sprzedaży, jest wystawiona faktura końcowa uwzględniająca całą wartość produktu i otrzymaną wcześniej zaliczkę.
Czy błędem jest przypisanie do ewidencji VAT w miesiącu sprzedaży zaliczki w kursie z daty jej otrzymania?