Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Do działalności wykorzystuję w całości budynek gospodarczo-użytkowy (okres użytkowania powyżej roku). Budynek stanowi własność podatnika. W związku z użytkowaniem budynku ponoszę wydatki związane z jego eksploatacją tj. energia, woda, podatek od nieruchomości itp. Dodatkowo są ponoszone wydatki związane z naprawami bieżącymi budynku.
Podatnik chciałby również dokonać ulepszenia ww. budynku- wartość ulepszenia powyżej 3500 zł /montaż centralnego ogrzewania/.
Czy ww. budynek należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych by móc ewidencjonować koszty związane z jego eksploatacją i naprawami bieżącymi?
Czy dokonując ulepszenia budynku również musi budynek być wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a wartość ulepszenia będzie wpływała na wartość początkową budynku?
Gdyby nie istniał obowiązek wprowadzenia na środki trwałe ww. budynku to czy można podjąć decyzję o nieksięgowaniu w koszty wartości ulepszeń?