Pytanie
Czy aby otrzymać prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel w momencie jego udzielenia jak i w okresie 7 lat bezpośrednio (nieprzerwalnie) przed jego rozpoczęciem musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony?
Czy należy sumować zwolnienia lekarskie?
Czy niżej wymieniony nauczyciel spełnia wymagania formalne do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1 czerwca 2014 r. w naszej szkole:
1) 1 września 2002 r. do 8 marca 2003 r. - pełny etat (wychowawca świetlicy) - umowa na czas określony,
2) 9 marca 2003 r. do 31 sierpnia 2003 r. – 5/26 (wychowawca świetlicy) - umowa na czas określony,
3) 1 września 2003 r. – 31 sierpnia 2004 r. – pełny etat (wychowawca świetlicy) – na czas określony w okresie zatrudnienia przebywała 136 dni na zwolnieniu lekarskim. Przerwa w zatrudnieniu od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. – 1 rok,
4) 1 września 2005 r. – 31 sierpnia 2006 r. – pełny etat niepubliczne przedszkole – na czas określony, zwolnienia lekarskie w okresie zatrudnienia – 109 dni,
5) 1 września 2006 r. – 31 sierpnia 2010 r. – pełny etat – zatrudnienie na czas nieokreślony. Zwolnienia lekarskie w okresie zatrudnienia 87 dni i 2 lata ciągłego zwolnienia lekarskiego. 1 września 2008 r.6 grudnia 2008 r. – 3 miesiące 6 dni, 7 grudnia 2008 r. – 25 kwietnia 2009 r. – 4 miesiące 20 dni, 26 kwietnia 2009 r. – 31 sierpnia 2010 r. – 1 rok 4 miesiące 5 dni,
6) 1 września 2010 r. – 31 sierpnia 2013 r. – pełny etat - umowa na czas nieokreślony, zwolnienia lekarskie w okresie zatrudnienia – 95 dni,
7) 1 września 2013 r. do nadal – nauczyciel mianowany od 1 stycznia 2014 r. (zatrudnienie przez mianowanie). Zwolnienia lekarskie w okresie zatrudnienia – 188 dni. Dnia 14 maja 2014 r. dostarczył do zakładu pracy orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czy dyrektor musi udzielić danej osobie urlopu dla poratowania zdrowia?