Pytanie
Spółka kupiła lokal mieszkalny, w którym zamieszkał jedyny udziałowiec (nie będący pracownikiem) tej spółki wraz z rodziną.
Czy aby móc odliczyć VAT i przyjąć ten środek trwały i miesięczną amortyzację księgować w koszty uzyskania przychodów, spółka z o.o. może (powinna) wystawiać faktury z 23% VAT za wynajem mieszkania dla udziałowca?