Pytanie
Pracodawca likwiduje stanowiska pracy zajmowane między innymi przez pracownika (mężczyzna) urodzonego w listopadzie 1948 r. Według posiadanych przez pracodawcę informacji pracownik ma staż zatrudnienia (okresy składkowe i nieskładkowe) 17 lat. Praca wykonywana przez pracownika nie odbywa się w warunkach pracy chronionej.
Czy 21 lat stażu, jakie nabyłby do momentu osiągnięcia 65 lat, jest wystarczające, aby zakwalifikować go teraz do grupy pracowników chronionych z uwagi na znalezienie się w okresie przedemerytalnym?
Czy w powyższej sytuacji pracodawca ma możliwość wręczenia pracownikowi tylko wypowiedzenie warunków pracy i płacy?