Konkurs „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” został ogłoszony w trakcie pierwszej fali pandemii, dlatego znaczna część projektów dotyczyła procesów cyfrowych, które ułatwiały firmom funkcjonowanie na rynku w warunkach różnego typu ograniczeń. Blisko połowa projektów dotyczyła świadczenia usług (47 proc.), kolejną dużą kategorię stanowił marketing i sprzedaż (26 proc.). Wśród nagrodzonych znalazło się również po około 10 proc. projektów poświęconych procesom produkcyjnym i zarządzaniu. Część pomysłów dotyczyła głębszych procesów w firmach i mogła być elementem długoterminowej strategii. Wśród nagrodzonych firm 72 proc. stanowiły mikro, 15 proc. małe, a 13 proc. średnie przedsiębiorstwa.

82 proc. ankietowanych z sektora MŚP wskazało, że projekt przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie. Ponad połowa przedsiębiorstw zadeklarowała, że po zakończeniu projektu, będzie nadal wzmacniać kompetencje zawodowe w obszarze cyfryzacji swoich pracowników.

Cyfryzacja rozwinęła funkcjonowanie firm

– Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród laureatów konkursu pokazują, że w najbliższej przyszłości firmy będą rozwijać kompetencje w obszarze analityki danych, automatyzacji pracy biurowej, obsługi on-line klientów, uczenia maszynowego czy prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Dla ponad 3/4 laureatów, realizacja projektów zgłoszonych do konkursu PARP miała pozytywny wpływ na rozwój firmy. Kolejne 17 proc. przyznało, że projekt pomógł im utrzymać dotychczasową działalność. Tylko 6 proc. zgłosiło, że projekt nie miał większego znaczenia, bo rozwiązał tylko częściowe wyzwania.

Przedsiębiorcy przyznali, że najbardziej zauważalna poprawa dotyczyła usprawnień operacyjnych, związanych z cyfryzacją zasobów, które wcześniej były obsługiwane w sposób tradycyjny. Ponad 81 proc. firm wskazało, że projekt przyczynił się do poprawy właśnie tego obszaru. Niewiele mniej – 77 proc. firm – wskazało też na poprawę procesów organizacyjnych, 72 proc. na komunikację, a 66 proc. na strategię firmy.

Model zarządzania cyfrowego wyzwaniem dla biznesu

Firmy chcą się zabezpieczyć przeciwko hakerom

Cztery na pięć firm (82 proc.) wskazało, że realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie, a jedna trzecia laureatów wskazała, że to zapotrzebowanie wzrosło w bardzo wysokim stopniu. Ponad połowa firm (55 proc.) planuje wzmocnić kompetencje cyfrowe pracowników w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Zakres kompetencji, które firmy chcą wzmacniać w kolejnych miesiącach dotyczy głównie twardych umiejętności informatycznych (np.: języki programowania, uczenie maszynowe), ale też szeregu działań nastawionych na lepszą komunikację z klientem i dotarcie od niego (marketing i sprzedaż w social mediach, spotkania on-line z klientami, prezentacje publiczne on-line) oraz działania operacyjne (zabezpieczenie firmy przed cyberatakami, automatyzacja pracy biurowej).

Większość przedsiębiorców (85 proc.) potwierdziła, że przygotowuje się do realizacji dalszych działań cyfrowych w firmie. Około 10 proc. nie decyduje się na te działania ze względu na brak zasobów, a tylko 5 proc.  stwierdziło, że nie ma takiej potrzeby. Nowe projekty cyfrowe mają dotyczyć rozwoju usług, włączenia się w nowe łańcuchy dostaw, rozwijania narzędzi prognozowania popytu, wspierania decyzji zakupowych, budowania własnych centrów danych czy rozwijania obecności na platformach sprzedażowych.

 

Na rozstrzygnięty w październiku ubiegłego roku konkurs „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” wpłynęło pół tysiąca wniosków. Wybrano 105 firm. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.