Pieniądze na odbudowę po klęskach żywiołowych pochodzą z trzech źródeł: rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”. W roku 2012 małopolskie samorządy uzyskały promesy na kwotę 221 mln 576 tys. zł. Do tej pory zakończono 551 zadań, a samorządom wypłacono prawie 69 mln zł. Udało się już m.in.: odbudować lub wyremontować ok. 461 km dróg, 19 mostów i 19 przepustów, szkoły, ośrodki zdrowia czy sieć kanalizacyjną. Prace cały czas trwają – gminy mają czas do końca roku na ich zakończenie.

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl