Pytanie
W przetargu na usługę druku książek jednym z kryteriów oceny ofert, jest termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej. Wykonawca w formularzu zamiast ww. pozycji wpisał "termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej szytej".
Co powinien zrobić Zamawiający?
Czy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ, czy może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień?
A może od razu poprawić omyłkę?