Pytanie
Spółka z o.o zwróciła się do organu podatkowego o odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowych do "czasu ustalenia ewentualnej nadpłaty" (jednocześnie podatnik złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, z którą organ podatkowy się nie zgodził wszczynając postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego).
Co powinien zrobić organ podatkowy w sytuacji, kiedy podatnik nie określił konkretnie terminu, do którego chciałby odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowych?
Czy podatnik powinien wskazać datę kalendarzową?
W chwili obecnej nie ma możliwości oznaczenia daty zakończenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego.